Videregående skole

Velkommen som elev

Me har desse utdanningstilboda

Håpar me ser deg her til hausten!
Velkommen til oss!

Hugs søknadsfrist 2. mars

Ver den du er – bli kva du vil!

Me har godt læringsmiljø og blant dei beste opplæringane i landet. Hugs søknadsfristen 2. mars. Me gler oss til å ta imot deg.

Me har desse utdanningstilboda

 

Søk skule- og læreplass på www.vigo.no

 

 

Utdanningsval vår 2020

4. og 11. mars

Sjå program for dagen

Kva skjer?

Aktuelt

Til toppen