ØVGS heimeundervisning

Fom torsdag 3.12 tom 11.12.2020

Sjå aktueltoppslaga for meir informasjon.

Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer

Smittesituasjonen i Vindafjord/Etne
Ølen vgs på raudt nivå

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte:

Gå til temaside om koronaviruset

Elevundersøkinga

Ølen vidargegåande skule informerer foreldre og føresette til elevar under 18 år om gjennomføring av eleveundersøkinga

Informasjon til foreldre og føresette om Elevundersøkinga

Tilgang for føresette i Visma In School (VIS)

Føresette kan logge seg inn i VIS frå og med 13. oktober

Innlogging og tilgang for føresette i det skuleadministrative systemet vårt (VIS)

 

 

Kva skjer?

Aktuelt

Til toppen