PC-val ved Ølen vgs

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Rogaland Fylkeskommune tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

Bestilling startar ca. 10. juli.  Bestilling før 31. juli garanterer levering innan skulestart 19. august

  • Du kan velje å heller bruke din eigen datamaskin eller kjøpe andre stader så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram. Då får du ikkje subsidiebeløp frå oss.
  • Du kan uansett bruke grunnmodell windows på alle skular og utdanningsprogram.
  • Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

Ølen vgs rår til:

  • å kjøpa PC med Windows OS, spesielt på Teknologi- og industrifag og Elektro og datateknologi, men også på Studiespesialisering
  • å bruka RFK si rammeavtale for PC med Windows OS

og dermed bruka stipenddelen som vert fastsett av Utdanningsdirektoratet for å dekke din eigendel av datamaskina sin kostnad over 3 år.

Trykk på knappen under og du finn meir om  

  • Vilkår for kjøp
  • Tidspunkt og frister for å bestille
  • Modellar og prisar
  • iPad i spesialundervisninga

(Du kjem til ei felles side for fylket)

Meir om PC ordninga RFK