Innlogging og tilgang for føresette i det skuleadministrative systemet vårt (VIS)

Skulane har begynt å bruke det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.

Målet med VIS er å legge til rette for og møte framtidige behov i skulen ved å:

  •     fornye, forenkle og forbetre arbeidsdagen til elevar, lærarar og skuleadministrasjonen
  •     legge til rette for kommunikasjon mellom skulen og heimen
  •     digitalisere skuleadministrasjon – gi meir elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  •     gi ei oversikt over at elevane har fått den opplæringa dei har krav på

 
Korleis loggar eg inn?

Du kan logge deg inn i VIS frå og med 13. oktober.

Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velje om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides . Hugs at du må bruke MinID kvar gong du logger deg inn i VIS. Dette er av omsyn til tryggleiken.

Innlogging VIS - Ølen vidaregåande skule

Register dine kontaktopplysningar

Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysningar slik at skulen kan nå deg ved behov. Legg inn e-postadressa di og mobilnummeret ditt. Postadressa di blir automatisk henta frå det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjeld for deg som er føresett til elev under 18 år.

Er du føresett til elevar som går på forskjellige skular? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysningar på kvar einskild skule.

Vi setter pris på, og ber om at du legg inn opplysningane så raskt som mogleg. Riktige kontaktopplysningar vil vere med å sikre eit godt samarbeid mellom heim og skule og ein god beredskap.

Føresette til elevar over 18 år må signere eit samtykke for at vi skal kunne legge inn føresette og personopplysningar i systemet. Dette vil gi føresette moglegheit til å logge seg inn i VIS, og opne for at skulen kan dele opplysningar om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før føresette kan få tilgang i VIS.

Samtykkeerklæring for føresette/elev over 18 år

Signert samtykke frå elev og føresett må leverast til Informasjonen på skulen. (Gjeld for elevar over 18 år.)

Kva får du tilgang til som føresett?

Føresette til elevar under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysningar. Du får også tilgang til å sjå timeplanar og læreplanar til “din” elev (status 14.10.2020: Vi beklagar at timeplan ikkje lastast inn. Dette er en feil som Visma jobbar med å rette.). I løpet av skuleåret 2020/2021 får du også tilgang til fråvær.

Føresette til elevar over 18 år får ikkje automatisk tilgang til informasjon i systemet. Det er eleven sjølv som gir og godkjenner tilgangen til føresette i VIS. Eleven kan gi føresette tilgang til timeplanar, læreplanar, registrering av kontaktopplysningar og fråvær. Hugs at samtykke må leverast først.

Problem med å logge deg inn eller få tilgang?

Vi anbefaler at du bruker nettlesaren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettlesar om du opplever problem med pålogginga. Dersom du framleis ikkje greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skulen.olen-vishjelp@skole.rogfk.no

Korleis bruker eg VIS?

Vi anbefaler at du bruker nettlesaren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettlesar om du opplever problem med pålogginga. Dersom du framleis ikkje greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skulen.

 

Tekst til video (PDF, 84 kB)

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS)

Til toppen