Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for dei som skal vera russ den 29.oktober 2020 kl. 18-20.

Møtet blir streama slik at flest mogleg skal kunne ta del i møtet. Opplysning om dette finn de på skulen si heimeside torsdag 29.10.

Ølen vidaregåande skule har ansvaret for at foreldre og føresette til elevar under 18 år vert informert om gjennomføringa av Elevundersøkinga.

Skulane har begynt å bruke det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.

Til toppen