Skulestart for elevar er

måndag 17. aug. kl 08.00.

- VG1 elevane møter rett i klasserommet på skulen.
- VG2 og VG3 møter i Ølen kulturhus.

Vel møtt!
(infomøte føresette avlyst, grunna Korona)

 

Rutinar for bruk av berbare maskiner skuleåret 2020/2021 ved Ølen vgs.

PC-ordninga

Ølen vgs opnar for avlegging av eksamen igjen etter gjeldande rettlingslinjer.

Måndag 22. juni 2020 kl 18.00

Båtførarprøven-testsenter på Ølen vgs

Til toppen