Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

PC ordninga startar 16. juni

 

Vindafjord kommune går over på grønt nivå fom. måndag. Pandemien er ikkje over, så alle smitteførebyggjande tiltak står ved lag- sjuke held seg heime, god hygiene og redusert kontakt mellom personar.

 

Me har sett opp at du kan komme å ta eksamen i båtførerprøven måndag 31. mai, og med mulighet for å ta prøven på nytt om du ikkje klarer den den 31, - den 14.juni.

 

Til toppen