Elevundersøkinga er eit årleg undersøking kor elevane får seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Informasjon til foreldre og føresette

Informasjon til elevane

Skuleåret 2020/2021 fekk alle våre vidaregåande skular  eit nytt skuleadministrativt system Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.

Til toppen