Snakk om sjølvmordstankar - det kan redde liv. I desember startar ein ny folkeopplysningskampanje kor målet er å forebygge sjølvmord.

 

Skulane har begynt å bruke det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.

Frå skuleåret 2020-2021 blir det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skuler i Rogaland. VIS blir tilgjengeleg for elevar og føresette ved skulestart.

Til toppen