Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ein oversikt over kva dagar som er fridager skuleåret 2019-2020:

Skulerute
Månad Skulerute 2019/2020 Skuledager
August Skulestart for elevane mån. 19. 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41 (7.-11.) 18
November Felles planleggingsdag, tys. 12. Elevfri dag fre. 29. 19
Desember Siste skuledag for elevane før jul fre. 20. 15
Januar Første skuledag for elevane etter jul tor. 2. 22
Februar Felles planleggingsdag ons. 12. Vinterferie veke 9 (24.-28.) 14
Mars Dagsverk Korosten mån. 16. 22
April Påskeferie 6.-13. 16
Mai Off. høgtidsdagar fre. 1. og tors. 21. 19
Juni Off. høgtidsdagar mån. 1. Siste skuledag for elevane fre. 19. 14

 

Vedteken i skuleutvalet 15.01.2019, revidert 9.04.2019 ; revidert 25.06.19 p.g.a. feil i mengd skuledagar.

Fylkeskommunen gir forskrift om skule- og feriedagar, sjå www.opplæringsloven § 3-2.

Elevane skal ha 190 skoledagar.

I skuleruta for 2019-2020 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

  • Første elevdag måndag 19. august
  • Haustferie veke 41 (7. – 11. oktober)
  • Felles planleggingsdag haust tysdag 12. november
  • Vinterferie veke 9 (24.februar –28.februar)
  • Felles planleggingsdag vår onsdag 12. februar

Planleggingsdagar:         Onsdag 14., tordag 15. og fredag 16. august 2019

                                       Tysdag 12. november 2019

                                       Fredag 29. november 2019

                                       Onsdag 12. februar 2020

                        Korosten måndag 16.03.2020 = Skulefellestid alle pedagogar

Til toppen