Skuleskyss Vestland

Skyss skuleåret 2022/2023:

Elevar som allereie har skulekort, må nytte same kortet kommande skoleår.

Elevar som treng skoleskyss neste skuleår, må ta godt vare på kortet sitt gjennom sommarferien.
 

Sjå meir om skuleskyss Vestland:

Skuleskyss Vestland

(Dette gjeld altså elevar som bur i Vestland Fylkeskommune)