Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen
Klokkeslett Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-09.00
09.00-09.10 ------- ------- ------- ------- -------
09.10-10.10
10.10-10.15 ------- ------- ------- ------- -------
10.15-11.15
11.15-11.45 ------- ------- ------- ------- -------
11.45-12.45
12.45-12.55 ------- ------- ------- ------- -------
12-55-13.55
13.55-14.00 ------- ------- ------- ------- -------
14.00-15.00 ------- -------

------- pause / ingen undervisning

Klokketime

Hausten 2020 vart  undervisningsøkt på ein klokketime innført. Det medførte ulik timefordeling i ulike veker. For å få mest mogeleg like veker vert no undervisninga organisert i økter a 30 minuttar, men slik at ei økt aldri er kortare enn ein klokketime. Friminuttane er fordelt som i skjemaet over, men det kan bli fagskifte utan friminutt midt i ei timesøkt.

Visma InSchool (VIS)

Vidare vil alle aktivitetar som fagdagar, MOT-samlingar, kontaktlærartimar, utplasseringar, mm. liggje inne i timeplanen slik at me slepp å ha mange planar i tillegg til timeplanen.
Visma InSchool (VIS)

Planleggje fritidsaktivitetar

Alle elevar må vere budde på at skuledagen er til kl. 15.00 måndag, onsdag og torsdag, og til kl. 14.00 tysdag og fredag når ein planlegg fritidsaktivitetar.