Litt om fellesarrangement, førebyggjande arbeid, m.m.

I tillegg til skulefaga vert det arrangert ulike aktivitetar.

Aktiviteten kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen.

Døme på dette er: