Litt om fellesarrangement, førebyggjande arbeid, m.m.

I tillegg til skulefaga vert det arrangert ulike aktivitetar.

Aktiviteten kan vere for grupper eller for alle elevane ved skulen.

Døme på dette er:

  • MOT, VIP-makkerskap og Tankevirus
  • Dagsverk Korosten – elevane sitt eige engasjement i Ukraina
  • Aktivitetsdagar, turneringar – td.fotball og volleyball
  • Ekskursjonar - kan vere knytte til fag eller grupper og kan ha varierande lengd
  • Arbeidsutplasseringar
  • Skuleval – i valår, med tilhøyrande skuledebatt (2023)