Skulehelsetenesta

Treng du råd eller rettleiing når det gjeld fysisk, psykisk eller seksuell helse? Då kan du snakke med ein av helsesjukepleiarane på skulen.

Dette kan me hjelpe med

  •    Kropp, seksualitet og helse, resept på prevensjon
  •    Problem heime, med venner, på skulen
  •    Livsstilsendring (kost, trening, rus )
  •    Søvnproblem
  •    Kviser / hudproblem
  •    Hjelp med henvisning til andre instansar som Barne- og ungd.psyk, psykolog

Teieplikt

Helsesjukepleiar har teieplikt, men er plikta til å ta kontakt med andre, dersom det er stor fare for liv og helse.

Drop inn eller etter avtale

  • Måndag kl 08.30 - 15.00
  • Torsdag kl 08.30 - 15.00

Kontakt

Dykk kan òg ta kontakt via mobil, Snapchat: helseolenvgs eller Teams

    

Sølvi - Klikk for stort bilete

Sølvi Haraldseid

(Helsesjukepleiar)

Mobil: 99 57 09 69

Epost: Solvi.Haraldseid@vindafjord.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Utanom treffetidene på skulen, kan du bruke tilbodet Helsestasjon for Ungdom. https://www.vindafjord.kommune.no/helse-og-velferd/barn-ungdom-og-familie/helsestasjon-for-ungdom/  Gratis tilbod for ungdom mellom 13-19 år.

Opningstidene: Tysdag 14:30 – 17:00

Følg oss på sosiale medier

Snappchat

Facebook