Særskilt tilrettelegging

Viss du treng særskilt tilrettelegging i samband med eksamen som til dømes utvida tid eller opplesing av oppgåve søker du om dette.

Elev

Du som er elev søker sjøl om dette på Visma InSchool (VIS). Under fane "Mine søknader". (Ta kontakt med kontaktlæraren din).

Søknadsfrist

Søknaden bør leverast så tidleg som mogleg i skuleåret. Siste frist for å få tilrettelegging til eksamen er 1.mars.

Privatist

Er du privatist, må du søke til Privatistkontoret etter at du har meldt deg opp til eksamen på Privatistweb. Søknadsskjema finn du her:  Særskilt tilrettelegging privatist

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.september for eksamen i haustsemesteret medan fristen er 1.februar for vårsemesteret.