Skoleskyssbillett på mobil

Frå og med skolestart i august 2023 kan elevar ved alle ungdoms- og vidaregåande skoler i Vestland få skoleskyssbilletten sin i appen Skyss Billett.

Meir informasjon på nettsida til skyss:

Skoleskyssbillett på mobil