Skulerute 2024-2025

Skulerute for skuleåret 2024-2025 er vedteken i skuleutvalet 03.05.2023

Skuleferiar og fridagar (skuleruta)