Skulerute 2022-2023

Skulerute for skuleåret 2022-2023 er vedteken i skuleutvalet 1.12.2021

Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Til toppen