Påbygging til generell studiekompetanse

Ønskjer du å studere vidare etter yrkesfagleg utdanning? Påbygging til generell studiekompetanse gjer det muleg for deg å søkje opptak til dei fleste studiar ved universitet og høgskular. 

Du kan søkje om Påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.
Det er òg muleg å søkje om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er eit utdanningsløp med færre timar og fag enn ordinær påbygging.

Påbygging til generell studiekompetanse er eit teoretisk skuleår og sett krav til eigeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Kvifor velje Ølen?

Det breiaste grunnlaget for vidare studium

  • På Ølen vidaregåande skule har me engasjerte og dyktige lærarar

Me tilbyr:

  • VG3 Påbygg 30
  • VG3 Påbygg 23 for dei som har fagbrev.

Elevar jobbar med datamaskin - Klikk for stort bilete  

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søkje påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram. Det er òg muleg å søkje om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er eit utdanningsløp med færre timar og fag enn ordinær påbygging

Det betyr at du fortsett opplæringa for å få generell studiekompetanse.


Du må søkje om å gå påbygging til generell studiekompetanse, og du søkjer i Vigo.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den same som for videregåande opplæring.