Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Ledige stillingar

Ølen vidaregåande skule er ein kombinert skule som pr. i dag har 315 elevar og om lag 75 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialisering, påbygg, idrettsfag, elektro, teknikk- og industriell produksjon, byggfag, helse- og oppvekst. I tillegg har me spesialundervisning i lita gruppe. Skulen er ein av fire i Rogaland som gir fengselsundervisning.  

Ølen vgs er MOT-skule, og er kjenneteikna av godt læringsmiljø, gode faglege resultat og høg trivsel. 

Me ynskjer oss medarbeidarar som er positive, engasjerte, fleksible, involverande og tydelege. I tillegg er samarbeidsevne og -vilje nødvendig. 

Generelt ynskjer me medarbeidarar med undervisningskompetanse i  fleire fag.

Til undervisningsstillingar er det krav om relevant kompetanse i dei aktuelle faga samt godkjend pedagogisk utdanning. Om det ikkje melder seg søkjarar med relevant undervisningskompetanse og pedagogisk utdanning vil andre søkjarar kunne bli vurdert. 

Personlege eigenskapar  vert vektlagde ved tilsetjing.

   

Me har ingen ledige stillingar for tida

 

Ledige stillingar Rogaland Fylkeskommune

 

Til toppen