Helsing frå rektor

Skuleåret 2023 – 2024

Ruth J. Sæle

Me gler oss til å ta imot elevar og tilsette til ein nyoppussa og flott skule hausten 2023. Det gjenstår litt arbeid på utsida, men inni er alt på plass! Mediatek, makerspace og kantine vart klart hausten 2022. Våren 2023 vart taket i hallen skifta ut med nytt og betre glas!

Skulekvardagen har normalisert seg etter år med både restriksjonar og avlysingar. Eksamen er igjen ein del av årssyklusen, til glede for nokre og litt mindre glede for andre… Fagfornyinga, LK2020 er innført på alle trinn,  undervisningsmateriellet er fornya og dei nye  kompetansemåla er førande for opplæringa.

Visma In School er tilgjengeleg for elevar og føresette (-til elevar under 18 år) frå første skuledag. Føresette må leggje inn kontaktinformasjon i systemet. For å gi informasjon om dette- og mykje meir, blir alle VG1 elevane med føresette inviterte inn til ein startsamtale med kontaktlærar anten måndag 14. eller tysdag 15. august, frå kl. 12.00 og utover.

Rogaland fylkeskommune ligg på topp i landet når det gjeld fullført og bestått. Og Ølen vgs ligg i toppen i Rogaland! Dette resultatet tilskriv me godt læringsmiljø, dyktige fagfolk og god trivsel, både blant elevar og tilsette!

Ølen vgs er eit godt skuleval og me gler oss til å treffe elevane igjen i august, både nye og «gamle», til eit nytt og viktig skuleår. Nye vener, ny kunnskap og utvida kompetanse på mange felt ventar!

Eg ynskjer alle eit flott skuleår ved Ølen vgs!

Helsing  

Ruth J. Sæle

-rektor