Helsing frå rektor

Ruth J. Sæle Skuleåret 2021 – 2022 

No kryssar me fingrane for at fokus kommande skuleår blir noko anna enn korona og smittevern! Me må nok ha det i bakhovudet, men håpar det ikkje skal prege skulekvardagen i same grad som siste halvanna året.

Ved Ølen vgs held renoveringa i hovudbygget fram. Litt ut på hausten reknar me med at elektro og arbeidstreningsklassen kan flytte inn i splitter nye lokale!
Deretter står mediatek/studiesenter for tur og om eit par år vil heile skulen vere renovert, modernisert og betre tilpassa behova no- og framover.   

Det nye administrative systemet vårt, Visma In School, har gått seg meir til sidan oppstart i august 2020 og dette skuleåret vil både elevar og føresette (til elevar under 18 år) få tilgang til  systemet frå første skuledag.

Innføring av nye læreplanar held fram, denne hausten for VG2. Skuleåret etter vil alle trinn i vidaregåande opplæring ha planar tilpassa fagfornyinga, LK2020.
Me har studert mange forskjellige nye læreverk ut frå grundige faglege og pedagogiske vurderingar. Sjølv om svært mykje lærestoff er tilgjengeleg i digitale format, er det ofte godt å kunne ha ei lærebok å bla i. Så denne hausten får mange av elevane våre  starte  opp med heilt nye lærebøker!

Rogaland fylkeskommune ligg no på topp i landet når det gjeld fullført og bestått for yrkesfag og på tredjeplass for dei studieførebuande utdanningsprogramma. Og Ølen vgs ligg over snittet i Rogaland! Dette resultatet tilskriv me godt læringsmiljø, dyktige fagfolk og god trivsel, både blant elevar og tilsette!

Ølen vgs er eit godt skuleval og me gler oss til å treffe elevane igjen i august, både nye og «gamle», til eit nytt og viktig skuleår. Nye vener, ny kunnskap og utvida kompetanse på mange felt ventar!

Eg ynskjer alle eit flott skuleår ved Ølen vgs!

Helsing  

Ruth J. Sæle

-rektor

Til toppen