Leiargruppa

Leiinga ved Ølen vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar.

Ruth J. Sæle

Ruth Janett Sæle

Rektor

Epost: ruth.saele@skole.rogfk.no

Tlf: 53 76 64 05 / 905 85 835

Gjertrud Helland

Avdelingsleiar Studiespesialisering

Epost:gjertrud.margit.helland@skole.rogfk.no

Tlf: 53 76 64 04 / 977 66 556

  Olav Hogne Espe

Avdelingsleiar Yrkesfag

Epost: olav.hogne.espe@skole.rogfk.no

Tlf: 53 76 64 23 / 994 13 396

Ingelin Håheim

Avdelingleiar Idrett / Tilrettelagd

Epost:ingelin.haheim@skole.rogfk.no

Tlf: 53 76 64 08 / 976 53 501