Kontaktinformasjon

Ølen vidaregåande skule

Besøks- og postadresse

Litlehagen 2
5580 Ølen

Opningstider

Måndag - Fredag kl. 07.30 – 15.30

Telefon og e-post

Telefon:  53 76 64 00
E-post: olen-vgs@skole.rogfk.no

Fakturaadresse:

EHF faktura til org.nr 971 045 698

Rogaland fylkeskommune
Fakturamottak, Postboks 299
4002 Stavanger
(Merk faktura med ressursnummer)