Skulemiljø

Opplæringslova kap. 9a, 2- 6 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt og trygt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Alle tilsette på skulen har ei aktivitetsplikt til å følgje med, gripe inn, varsle , undersøke og setje inn tiltak.

Våre opplegg

Ølen vgs nyttar tre sentrale program/opplegg i det systematiske, helsefremjande arbeidet og for å skape eit godt og trygt skulemiljø:

  • MOT – Robust ungdom, som har program på alle nivå.
  • Tankevirus for VG1-elevar.
  • VIP-makkerskap for alle klassane.

Ta kontakt

Sosialrådgjevar og helsesjukepleiar er sentrale i dette arbeidet og kan treffast på skulen til faste tider

Vil du vite meir?

Les meir om skulemiljø og korleis du går fram for å klage

Nullmobbing.no

Til toppen