Brannvarsling til elevar / tilsette

 1. DEN SOM OPPDAGAR BRANN VARSLAR BRANN.
  BRUK BRANNVARSLAR.
  GI MELDING TIL PERSONALROM/ INFORMASJONEN.
   
 2. BRANNVARSLING VERT VARSLA MED KORTE STØYT I RINGEKLOKKA.
   
 3. GÅ ROLEG OG SAMLA UT.
  IKKJE BRUK HEISEN.
  BRUK NÆRASTE UTGANGSDØR.
   
 4. INGEN SKAL TA MED SEG SKULESAKERELLER KLEDE.
   
 5. ALLE SKAL MØTE PÅ SAMLINGSPLASS,SOM ER KUNSTGRASBANEN AUST FOR SKULEN(MELLOM SKULEN OG IDRETTSHALLEN) .
  INGEN GÅR FRÅ SAMLINGSPLASS UTAN LØYVE.

  REKTOR