Dagsverk Korosten

Elevane ved Ølen vgs har i fleire år hatt eit prosjekt Dagsverk Korosten (DK) der dei har arbeida for å hjelpa elevar i byen Korosten i Ukraina

Kva er Dagsverk Korosten?

Dagsverk Korosten har vore elevane sitt humanitære prosjekt ved Ølen vgs heilt sidan 2003. Avstemming blant elevane gav fleirtal for å forsetje Dagsverk Korosten, og er dermed bindande for alle elevane. Det vil seie at alle elevar skal bidra. Deltaking er obligatorisk og ikkje opp til den einskilde.

Mål

Prosjektet arbeider etter same målsetjing som Operasjon Dagsverk. Me samlar inn pengar til barn og ungdom i Korostenområdet i Ukraina. Mottoet er "elevar hjelper elevar" og Ølen vgs er den einaste skulen i Norge som samlar inn pengar til byskular og landsbyskular i dette svært fattige området av Ukraina. Korosten ligg  8 mil frå Tjsernobyl kor den verste atomulykka i verda fann stad i 1986.

Samarbeid

Me samarbeider med THK stiftelsen, og har sidan 2003 vore med å hjelpe ungdom i Korosten. Ølen vgs har ein forpliktande avtale for bruk av DK midlar i samråd med Korosten kommune/-skulesjefen og THK stiftinga (Sergei Kovalchuk)

Organisering

Ein skuledag i kvart skuleår skal alle elevane ut i jobb og samle inn kr 400,-. Alle pengane går til Dagsverk Korosten

Prosjektet har ei eiga arbeidsgruppe (DK-gruppe) som har ansvar i planlegging, informasjon og innsamling av pengar/kvitteringar etter arbeidsdagen