Scooter- og mopedparkering

Dei av elevane som køyrer scooter eller moped til skulen skal parkere på oppmerka parkeringsplass ved idrettshallen.