Kostpengar

Elevar som har kjøkken som del av undervisninga vert fakturerte for matkostnadar.