Kjeldekritikk

Når du har funne informasjon som du er usikker på om du kan stole på, er det lurt å stille seg nokre spørsmål, for å vurdere om kjeldene er til å stole på.

Kjeldekritikk

IKT Mediatek kan hjelpe deg med å vere kjeldekritisk viss du lurer på om du kan stole på ei kjelde. 

TONE kan vere ein grei huskeregel:

Truverdig

Kva veit du om forfattaren? Utdanning og stilling? Finn du kontaktinformasjon?

Objektiv

Er meininga med informasjonen å informere? Vil forfattaren overbevise, selje noko eller overtale?

Nøyaktig

Kor tid blei kjelda oppdatert? Viser forfattaren til kjelder? Finn du same opplysningar i andre kjelder?

Eigna

Er informasjonen relevant for oppgåva di? Forstår du informasjonen du vil bruke?