Kjeldebruk

Når du har funne informasjon som du kan bruke i arbeidet ditt, er neste steg å bruke informasjonen eller kjeldene på rett måte.

 IKT Mediatek kan hjelpe deg, dersom du lurer på noko i samband med kjeldebruk.

Kvifor?

Det er viktig at du bruker kjeldene dine rett når du jobber med skulearbeid. Dersom du bruker andre sitt arbeid, må du alltid oppgi kor du har henta informasjonen frå. Viss du ikkje gjer dette, er det plagiat.

Du treng ikkje oppgje kjelder viss du skriv noko som blir rekna som allmennkunnskap.

Korleis?

Kjeldeverktøyet i Word er eit godt verktøy å bruke når du skal føre kjelder.

Eksempel kjelder