Utskrift

For å skrive ut, må du først gå inn på nettsida utskrift.rogfk.no

  •  Logg deg på med brukarnamn og passord (same som på It`s Learning)
  •  Legg til dokumentet du vil skrive ut og trykk "Skriv ut
  •  Gå til skrivaren i det bygget og den etasjen du er i og logg deg på skjermen ved sida av skrivaren.
  •  Marker dokumentet og trykk på ikonet lengst til høgre.

Ta kontakt med IKT Mediatek viss du treng hjelp til å skrive ut.