Fråværsreglement

I vidaregåande skole er det ein regel om fråværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte frå eit fag i meir enn 10 prosent utan godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvis du planleggjer eit fråvær og vil søkje om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunen sitt søknadskjema.

Skolane skal følgje ein bestemt prosedyre hvis ein elev sitt fråvær nærmer seg fråværsgrensa og hvis det skal fattest vedtak om å ikkje gje karakter.

Du finner meir informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Legeattest

Artikkelliste