Bli kjent-tur for VG1-elevane og Påbygg

For alle VG1- elevar og påbyggsklassen vert det i løpet av dei første vekene arrangert bli kjent-tur. No kan me endeleg gjennomføre turane med overnatting, som før korona-pandemien. Elevane får opplysningar om reisemål og anna info ved skulestart.

Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet