Bli kjent-tur for VG1-elevane og Påbygg

For alle VG1- elevar vert det i løpet av dei første vekene arrangert bli kjent-tur. På grunn av Korona og smittevern vert det i år dagstur utan overnatting.

Påbyggselevane dreg i veke 38. Ulike oppgåver av fagleg og sosial art står på programmet

Til toppen