Søkje skule- og læreplass

1. mars er søknadsfristen for å søkje skuleplass til videregåande skule eller søkje læreplass som lærling.

Søk skule- og læreplass på www.vigo.no

Du må bruke MinID for å søkje. 

1. februar er søknadsfristen for å søkje

  • med fortrinnsrett 
  • med individuell behandling
  • for minoritetsspråklege søkjarar til Vg1

(Du kjem til ei felles side for fylket)

Fleire detaljar om å søkje vidaregåande opplæring