Skulemiljø

Opplæringslova kap. 9a, 2- 6 seier at alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt og trygt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Alle tilsette på skulen har ei aktivitetsplikt til å følgje med, gripe inn, varsle , undersøke og setje inn tiltak.

Våre opplegg

Ølen vgs nyttar tre sentrale program/opplegg i det systematiske, helsefremjande arbeidet og for å skape eit godt og trygt skulemiljø:

  • MOT – Robust ungdom, som har program på alle nivå.
  • Tankevirus for VG1-elevar.
  • VIP-makkerskap for alle klassane.

Ta kontakt

Sosialrådgjevar, helsesjukepleiar og politikontakt er sentrale i dette arbeidet og kan treffast på skulen til faste tider

Vil du vite meir?

Handlingsplan kapittel 9A Elevane sitt skulemiljø Ølen vgs (PDF, 347 kB)

Les meir om skulemiljø og korleis du går fram for å klage

Nullmobbing.no