Utdannings- og yrkesrådgjevar

Her kan du få hjelp til å velje rett utdanning og yrke.

Kva kan jeg få hjelp til?

Utdannings- og yrkesrådgjevar vil kunna gi deg rettleiing og hjelp til å kunne ta bevisste utdanningsval.

Utdannings- og yrkesrådgjevar er og sentral i søkeprosessen til vidaregåande skule og til høgskular/universitet.

Teieplikt

Rådgivarane har teieplikt og vil ikkje gi opplysningar vidare utan at det er avtalt med deg.

Kontortid

Rådgivarane har ulik kontortid, og det kan vera lurt å avtala ei tid til samtale på førehand. Kontortida heng som oppslag på kontordøra til rådgivarane.

Kven skal eg snakke med?

Klikk for stort bilde   

YOU rådgjevar Jens Martin Martinsen.

Mobil  90 65 47 97

E-post: jens.martin.martinsen@skole.rogfk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen