Utdannings- og yrkesrådgjevar

Her kan du få hjelp til å velje rett utdanning og yrke.

Kva kan jeg få hjelp til?

Utdannings- og yrkesrådgjevar vil kunna gi deg rettleiing og hjelp til å kunne ta bevisste utdanningsval.

Utdannings- og yrkesrådgjevar er og sentral i søkeprosessen til vidaregåande skule og til høgskular/universitet.

Teieplikt

Rådgivarane har teieplikt og vil ikkje gi opplysningar vidare utan at det er avtalt med deg.

Kontortid

Rådgivarane har ulik kontortid, og det kan vera lurt å avtala ei tid til samtale på førehand. Kontortida heng som oppslag på kontordøra til rådgivarane.

Kven skal eg snakke med?

   

YOU rådgjevar Jens Martin Martinsen.

Mobil  90 65 47 97

E-post: jens.martin.martinsen@skole.rogfk.no