Sosialpedagogisk rådgjevar

 Her kan du få råd viss du opplever vanskar i forhold til venner, familie, skulekvardag, viss du opplever sorg, eller kjenner deg aleine.

Kva kan jeg få hjelp til?

Sosialrådgjevar vil kunna hjelpa deg dersom du får problem av ulike slag i løpet av skuleåret.

Sosialrådgjevar samarbeider med Oppfølgingstenesta(OT), Pedagogisk-psykologisk teneste(PPT),lege, helsesøster, NAV og barnevern.

Teieplikt

Rådgivarane har teieplikt og vil ikkje gi opplysningar vidare utan at det er avtalt med deg.

Kontortid

Rådgivarane har ulik kontortid, og det kan vera lurt å avtala ei tid til samtale på førehand. Kontortida heng som oppslag på kontordøra til rådgivarane.

Kven skal eg snakke med?

Marit Hauso - Klikk for stort bilete 

SOS rådgjevar Marit Hauso.

Mobil 47 70 69 30

E-post: marit.hauso@skole.rogfk.no