Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Dersom du opplever problemer knytta til opplæring i vidaregåande skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tenesta er gratis. Hos oss arbeider pedagogar og psykologar.

Les meir om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ta kontakt