Skulemiljøutval

Alle vidaregåande skular skal ha eit skulemiljøutval.

Både elevar og tilsette skal vera representerte, men elevane skal vera i fleirtal.

På Ølen vgs er det fem elevar med i skulemiljøutvalet.

Elevrepresentanter 2021/2022

Skulemiljøutval
Namn Klasse
Casper Kvamen Clausen 3STA
Jonas Heddeland 3GSK
Hanne Gangdal (vara) 3IFA
Iben Kvigne (vara) 1IFA

Utvalet har 4 møter i året.