Elevrådet

Tillitseleven

Det skal veljast tillitselevar i alle klassar i starten av skuleåret. Tillitselevane representerer klassen i avdelingselevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærarar eller med leiinga på skulen.

Han/ho har ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

Elevrådet ved ølen vgs skoleåret 2021/2022

Styret i elevrådet

Styret i elevrådet
Stilling Namn Klasse Vara
Leiar Casper Kvamen Clausen 3STA
Nestleiar Jonas Heddeland 3GSK
Sekretær Hanne Gangdal 3IFA Lena Øverland 3STA
Styremedlem 1 Marius Matre 2STA
Styremedlem 2 Iben Kvigne 1IFA Askev W. Julsrud 1STB
Styremedlem 3 Sander Hardeland 1TPB Dina Arnestad 3GSK

 

Elevråd representanter

Elevråd representanter
Klasse Tillitsvald Vara
1AOI Caroline Rekkedal Maja Helen Salmo
1BAA Ibrahim Hamid Olve Birkeland.
1ELA Albert N Rafdal Tobias G Kristiansen
1HOA Jane Hustoft Marielle Eikesdal
1IFA Iben Kvigne Kristine Velde
1STA Eva V. Nordtveit Elina Kvammen Haugen
1STB William Øverland Steinstø Askev W. Julsrud
1TPA Robin Krokå Sondre Bakkedal Espevold
1TPB Sander Hardeland Sverre German Ihle
2ARA John Marius Langeland Jon Eirik Koldtveit
2BTA Helge Andre Sakkestad Fredrik Nymark
2BUA Tonje Frøyland Hanna Olene Lande Eikeland
2ELA Henrik G. Fredriksen Espen Molnes Lauareid
2HEA Sandra Tveborgvik Martine Vaka Hovland
2INA Julianne Oteline Stokland Elias Dalaker Miljeteig
2STA Sander N. Fuglestein Marius Matre
3GSK Jonas Heddeland Dina Arnestad
3IFA Hanne Gangdal Håkon Ytrenes
3STA Casper Kvamen Clausen Lena Øverland