Retningslinjer for vurdering

Retningslinjene for vurdering i Rogaland fylkeskommune omhandlar vedtak i kapittel 3 i Forskrift til opplæringslova. Forskrifta gjeld for elevar, lærlingar og lærekandidatar i den vidaregåande skulen i Rogaland.

Retningslinjer_for_vurdering (PDF, 171 kB)