Skriftleg eksamen

Viss du er elev, blir du automatisk oppmeld til skriftleg eksamen.

Privatistar må melde seg opp til eksamen på Privatistweb

Oppmøte 

Oppmøtetid til skriftleg eksamen er kl.08.15. Eksamen starter kl.09.00.