Munnleg eksamen

Viss du er elev, blir du automatisk oppmeld til munnleg eksamen.

Privatistar må melde seg opp til eksamen på Privatistweb

Oppmøte

Du vil få ei melding der det står kor tid du skal møte.