Bestille vitnemål

Treng du nytt kompetansebevis eller vitnemål?

Gratisprinsippet

Alle elevar får vitnemål/kompetansebevis kostnadsfritt første gong jfr. Gratisprinsippet.

Dette gjeld óg elevar som ber om nytt vitnemål/kompetansebevis på grunn av forbetring av karakter.

Kostnader ved kopi/duplikat/verifikasjon av vitnemål/kompetansebevis

For utforming av vitnemål på engelsk (eller andre språk) må det betalast kr 250,-
Duplikat vitnemål/kompetansebevis kan ein få laga for kr 500,-
Verifisering av dokumentasjon etc. kan gjerast mot ei avgift på kr 250,-

Bestilling

Send ein e-post med namn, telefonnummer, årstalet du gjekk ut av skulen og kva for eit programområde du gjekk på til olen-vgs@skole.rogfk.no

Pris

Pris for nytt kompetansebevis eller duplikat av vitnemål er kr. 500,- pr. stk. 

Levering

Når du får melding om at vitnemål/kompetansebevis er laga, kan du hente dette i informasjonen eller du kan be om å få det sendt som post.