Slikt fråvær skal i perioden fram til 1.11.20 dokumenterast ved melding frå føresette/elev over 18 år til kontaktlærar,  seinast om morgonen fråværsdagen.

 

Skulen startar måndag 17. august. Vi har sett i verk ei rekkje tiltak på skulen for å hindre smitte.

Til toppen