Skulebygga

Ølen vidaregåande skule ligg i Litlehagen 2 i Ølen. Vi er rett ved sjøen og har kort veg til fjellet.

Skulen har lyse og trivelege lokale, og ein stor idrettshall

Skulen er under ombygging.

Frå hausten 2020 har vi fått nye undervisningslokale for Teknikk og Industrifag og Bygg- og anleggsteknikk.
Litt ut på hausten 2021 reknar me med at elektro og arbeidstreningsklassen kan flytte inn i splitter nye lokale!
Deretter står mediatek/studiesenter for tur og om eit par år vil heile skulen vere renovert, modernisert og betre tilpassa behova no- og framover.   

Til toppen