Skulebygga

Ølen vidaregåande skule ligg i Litlehagen 2 i Ølen. Vi er rett ved sjøen og har kort veg til fjellet.

Skulen har lyse og trivelege lokale, og ein stor idrettshall

Skulen er under ombygging.

Hausten 2020 fekk me  fått nye undervisningslokale for Teknikk og Industrifag og Bygg- og anleggsteknikk.
Hausten  2021 flytta elektro og arbeidstreningsklassen inn i splitter nye lokale!
Over sommaren står mediatek/studiesenter klart, kantineutsal og kantine er under ombygging og om eit par år vil heile skulen vere renovert, modernisert og betre tilpassa behova no- og framover.