Viktig melding til elevar og føresette:

Etter haustferien gjeld dei vanlege fråværsreglane, sjå utklipp frå Udir under:

Gjeninnføring av fraværsreglene fra 11. oktober

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

Fra 11. oktober må elever i ungdomsskolen og videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

– Men det er selvsagt fremdeles lov å bli sjuk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du altså gå på skolen, sier Melby.

Til toppen