Vaksinering av 16 og 17 åringer (2004+2005)

Vindafjord kommune informerer:

"Helsemyndighetene vurderer i disse dager oppstart av vaksinering av årskullet 2004 og 2005. Vi forventer en avklaring i  løpet av de 2 neste ukene. "


 

Kommunene er i denne forbindelse bedt om å starte planleggingen for vaksinering.  Vi kommer til å bruke bestillingssystemet  Remin . Timebestilling forutsetter at alle er registrert i systemet vårt på forhånd. Alle elever i aldersgruppen som er folkeregistrert i Vindafjord vil få sms når det blir tilbud om vaksine. Vi har derimot en utfordring med dem som ikke er folkeregistrert. Vi ønsker i den forbindelse å få formidla ut til de som ikke er hjemmehørende i Vindafjord kommune -  men som går på skole her og ønsker vaksine-  om ta kontakt med vaksinekontoret på 

e-post: vaksinekontor@vindafjord.kommune.no med personnummer og telefonnummer.

Det er avklart fra helsedirektoratet at personnummer kan sendes over mail

Praktisk organisering og gjennomføring vil vi komme tilbake til hvis aktuelt.

Til toppen