PC-ordninga startar opp 16. juni

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Vi tilbyr støtte til kjøp av maskinar gjennom PC-ordninga.

PC ordninga startar 16. juni

 • Du kan velje å heller bruke din eigen datamaskin eller kjøpe andre stader så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram. Du får du ikkje subsidiebeløp frå oss.
 • Du kan uansett bruke grunnmodell windows på alle skular og utdanningsprogram.
 • Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

 
Ølen vgs rår til:

 • å kjøpa PC med Windows OS, spesielt på tip og elektro
 • å bruka RFK si rammeavtale for PC med Windows OS
  og dermed bruka stipenddelen som vert fastsett av Utdanningsdirektoratet for å dekke din eigendel av datamaskina sin kostnad over 3 år.

Trykk på knappen under og du finn meir om  

 •     Vilkår for kjøp
 •     Tidspunkt og frister for å bestille
 •     Modellar og prisar
 •     iPad i spesialundervisninga

(Du kjem til ei felles side for fylket)

Meir om PC ordninga RFK

Til toppen