Grønt nivå fom. måndag 31.mai:

Vindafjord kommune går over på grønt nivå fom. måndag. Pandemien er ikkje over, så alle smitteførebyggjande tiltak står ved lag- sjuke held seg heime, god hygiene og redusert kontakt mellom personar.

 

I rettleiaren for vgs står at alle skal unngå handhelsing og klemming. Tilsette skal halde avstand til andre tilsette. Elles skal me følgje nasjonale smittevernanbefalingar frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Til toppen