Gradvis opning av skulen

Me er glade for at det no er opna for opplæring på skulen for nokre av elevane våre, og gler oss til å møte elevar igjen neste veke! Me trur det blir bra både for elevar og lærarar å møtast og få jobbe med praktiske oppgåver som ikkje lar seg løyse elektronisk.

Opplæringa i programfag for  VG2 yrkesfag på skulen, er gitt over to dagar pr. klasse, og dei ulike klassane møter slik:
 

2BTA:    Torsdag 30.04., oppmøte i SØK-bygget (Skuledagar: to. 8-15.00 og fr. 8.-14.00)

2ELA:    Tysdag 28.04., Oppmøte på elektroverkstad (Skuledagar: ty. 8-14.00 og on. 8.-15.00)

2BUA:   Måndag 27.04., oppmøte i kl.rom K217 (Skuledagar: m. 8-15.00 og ty. 8.-14.00)

2DHA:   Måndag 27.04., oppmøte i kl.rom K137 (Skuledagar: m. 8-15.00 og ty. 8.-14.00)

2HEA:   Måndag 27.04., oppmøte i kl.rom K245 (Skuledagar: m. 8-15.00 og ty. 8.-14.00)

2INA:    Måndag 27.04., oppmøte i kl.rom Mverkstad (Skuledagar: m. 8-15.00 og fr. 8.-14.00)

2ARA:   Torsdag 30.04., oppmøte på Tesdal (går minibuss frå Ølen vgs)  (Skuledagar: to. 8-15.00 og fr. 8.-14.00)

I tillegg har enkelte andre elevar tilbod om å vere på skulen nokre dagar, dei er individuelt orienterte om det.

Endringane over har medført timeplanendringar og ny plan blir lagt ut ettermiddag, fredag 24.04. Det er viktig at elevane held seg orientert i høve til endra plan fom. 27.04. Resterande opplæring blir framleis digital, heime.

Klikk for stort bilde 

Til toppen