Fråværsføring, endring av reglane frå 5.11.2021

gjeld ut skuleåret 2021-22:

Sjå oppslag på Kunnskapsdepartementet si nettside

Eit utdrag:
Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer

Ruth J. Sæle
Rektor Ølen vgs
Telf.nr.: 53 76 64 05 /90 58 58 35

Til toppen