Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er eit årleg undersøking kor elevane får seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Elevundersøkinga er i år, tysdag 28. november i kontaktlærartimen.

Informasjon til foreldre og føresette

Informasjon til elevane