70 % fast stilling som miljøarbeidar

Frå 1.august 2022 er det ledig om lag 70% fast stilling  som miljøarbeidar. 

Søknadsfrist 29.05.2022

Arbeidsåret er fordelt på dei vekene det er undervisning, samt planleggingsdagar, slik at timar pr. veke er høgare enn lønnsprosenten tilseier, medan lønna vert fordelt likt ut over heile året.


Ledig stilling

Til toppen